205, 2018

Επίσκεψη στο Kids Cooking Club

Απο το 2016 συνεργαζόμαστε με το Κids Cooking Club,ενα πολυχώρο μαγειρικής σχεδιασμένο με πολυ μεράκι και λεπτομέρεια.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις τροφές και την απευαισθητοποίηση τους ξεπερνώντας δυσκολίες που υπάρχουν-πάντα με σεβασμό ως προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Μαθαίνουν να συνεργάζονται  μεταξύ τους  αναπτύσσοντας  παράλληλα τις  γνώσεις τους,τις δεξιότητες τους  στη  λεπτή κίνηση,την