Καλώς ήλθατε στο Kέντρο Ημέρας Λόγος Νους

Ο φορέας  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ αποτελεί μια αναγνωρισμένη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, το Κέντρο Ημέρας Λόγος Νους για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ. Λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 για την λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας .

Απευθύνεται σε παιδιά  ηλικίας 2,5 έως 12 ετών που παρουσιάζουν διαταραχή αυτιστικού φάσματος και στις οικογένειες τους.Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί  από Δευτέρα ως Παρασκευή και από τις 8:30 έως τις 16:30.Περιλαμβάνει το  πρωινό ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης (ηλικίες 2,5-7 ετών) και εξατομικευμένα προγράμματα για παιδιά που φοιτούν σε σχολικές μονάδες και έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ.

Είναι στελεχωμένο με πλήρη επιστημονική ομάδα (παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπευτή, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.). Τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου καλύπτονται με συγχρηματοδότηση, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καθώς επίσης και από τη συμμετοχή γονέων και χορηγιών.Οι υπηρεσίες του ημερήσιου θεραπευτικού προγράμματος παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε επωφελούμενο, ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή του.

Το Κέντρο Ημέρας διέπεται απο τις εξής αρχές :

Την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της.
Την λειτουργία της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.
Την εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση.
Την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας (continuity of care).
Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες σε ατομικό, οικογενειακό, συλλογικό και κοινοτικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι βασικά οι ακόλουθες:

 1. Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.
 2. Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. ψυχοεκπαίδευση)
 3. Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό και για νέους επαγγελματίες και εθελοντές
 4. Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές διαταραχές.
 5. Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών
 6. Συμβουλευτική γονέων καθώς και ομάδες εκπαίδευσης γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 7. Συνεργασία με φορείς που εμπλέκονται στη φροντίδα παιδιών και εφήβων.
 8. Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς
 9. Ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση
 10. Λογοπεδική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, οποιασδήποτε αιτιολογίας.
 11. Εργοθεραπευτική αξιολόγηση

Κλείνοντας,σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και στις οικογένειές τους μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους, ώστε να εξασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες σε ατομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο