“Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης Δ.Ε. συνοδού ειδικού οχήματος μεταφοράς των ωφελούμενων ΑΜΕΑ του Κέντρου Ημέρας “Λόγος Νους”, προσχολικής ηλικίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (πρωινό και μεσημεριανό δρομολόγιο ειδικού οχήματος).

Τα καθήκοντα της θέσης είναι τα κάτωθι:

-Επίβλεψη επιβίβασης – αποβίβασης των ωφελουμένων

– Τοποθέτηση των ωφελουμένων σε συγκεκριμένες θέσεις με βάση το σχετικό πλάνο του οχήματος

-Επίβλεψη τήρησης κανόνων ασφαλείας (υποχρεωτική χρήση ζωνών ασφαλείας και υπόδειξη σωστού τρόπου χρήσης τους)

-Διατήρηση ήρεμου κλίματος κατά τη διάρκεια του δρομολογίου

-Τήρηση κόσμιας, ήρεμης κα σοβαρής συμπεριφοράς απέναντι στους ωφελούμενους

-Ενημέρωση του Δ.Σ. σε περίπτωση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς εκ μέρους των ωφελούμενων (π.χ.φθορά)

-Παράδοση των ωφελουμένων αποκλειστικά στους γονείς / κηδεμόνες ή σε άτομα που έχουν δηλώσει οι γονείς στο Κέντρο Ημέρας ότι θα παραλαμβάνουν τον/την ωφελούμενο/η

– Αποτροπή προς επιβίβαση στο όχημα οποιουδήποτε ατόμου δε συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από το Κέντρο Ημέρας δρομολόγιο

– Αποβίβαση από το όχημα με την ολοκλήρωση του δρομολογίου, αφού προηγηθεί έλεγχος για πλήρη εκκένωση, ξεχασμένα αντικείμενα ή τυχόν φθορές

-Επικοινωνία με γονείς / κηδεμόνες ωφελουμένων σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις του δρομολογίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο logosnoos@gmail.com.

Η εμπειρία σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή είναι επιθυμητή.