Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικού επόπτη για το Κέντρο Ημέρας “Λόγος Νους”.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Ημέρας “Λόγος Νους” στο τηλέφωνο 210-7292200.