Η ΑΜΚΕ «Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα», αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει το Κέντρο Ημέρας «Λόγος Νους», το οποίο πρόκειται να μεταφέρει την έδρα και λειτουργία του σε νέο μισθωμένο κτίριο.  Για τον σκοπό αυτό,  η ΑΜΚΕ, εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μηχανικό, με σκοπό τη διενέργεια αυτοψίας και την εκτίμηση του κόστους διαμόρφωσης των μη λειτουργικών στοιχείων του νέου κτιρίου.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com.