Δήλωση Προσβασιμότητας

Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα παροχής μιας ιστοσελίδας διαθέσιμης για όλους τους επισκέπτες της, χωρίς αποκλεισμούς. Η σελίδα αυτή εξηγεί:

την προσέγγισή μας στην προσβασιμότητα της ιστοσελίδας,
τις λειτουργίες που παρέχονται για να αυξήσουν την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας,
τι μπορείτε να κάνετε εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις.
Προσέγγιση

Η ιστοσελίδα αυτή προσδοκά να ικανοποιήσει ή και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του επιπέδου Α των οδηγιών World Wide WebConsortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0.

Λειτουργίες προσβασιμότητας

Πρόσβαση πληκτρολογίου

Παρέχουμε συνδέσμους «παράκαμψης στο κύριο περιεχόμενο» που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στο κύριο περιεχόμενο της κάθε σελίδας, παρακάμπτοντας το μενού πλοήγησης.

Μέγεθος κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία του πλοηγού σας. Εντούτοις, ανάλογα με τις ρυθμίσεις κειμένου που θα επιλέξετε, ενδέχεται κάποιες σελίδες να εμφανίζονται διαφορετικά απ’ ότι αρχικά είχαμε προβλέψει.

Εναλλακτικό κείμενο για εικόνες

Σε όλες τις εικόνες έχει δοθεί το ανάλογο εναλλακτικό κείμενο.

Επικεφαλίδες

Έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία επικεφαλίδων HTML για την δόμηση των σελίδων, υποστηρίζοντας έτσι βοηθητικές τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την περιήγηση από επικεφαλίδα σε επικεφαλίδα.

Κείμενο συνδέσμων

Όλοι οι σύνδεσμοι μπορούν να σταθούν νοηματικά ακόμα και εκτός πρότασης, και η εμφάνισή τους γίνεται με διαφορετικό στιλ κειμένου από το υπόλοιπο κείμενο.

Ανεξαρτησία από JavaScript

Όπου έχει γίνει χρήση JavaScript για την πλοήγηση ή άλλες λειτουργίες, έχουμε μεριμνήσει για εναλλακτικό μηχανισμό σε περίπτωση που ο browser σας δεν την υποστηρίζει.

Αντίθεση χρωμάτων

Έχουμε επιλέξει συνδυασμό χρωμάτων κειμένου και παρασκηνίου, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πως υπάρχει αρκετή αντίθεση, ενώ επιπρόσθετα έχουμε διασφαλίσει πως οι πληροφορίες is not referenced by color alone.

Φύλλα Στιλ

Έχουμε κάνει χρήση CSS (φύλλα στιλ σε επικάλυψη) για την εμφάνιση των σελίδων, και ορθά δομημένη σήμανση για το περιεχόμενο. Αν τα φύλλα στιλ δεν υποστηρίζονται ή είναι απενεργοποιημένα, οι πληροφορίες της ιστοσελίδας παραμένουν προσβάσιμες και ευανάγνωστες.

Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία πρόσβασης στις πληροφορίες της ιστοσελίδας ή για να κάνετε κάποιο σχόλιο, στείλτε μας e-mail ή χρησιμοποιήστε την ενότητα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

Ημερομηνία αναθεώρησης

Η παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2018.