Λειτουργία – Οργανόγραμμα

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά σε πλήρες ωράριο (8.30-16.30) από Δευτέρα  έως Παρασκευή. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί χωρικά αλλά και από πλευράς στελέχωσης έναν ορισμένο αριθμό παιδιών, συνήθως μέχρι 25 ημερησίως, ηλικίας από 2.5 ετών μέχρι και 12 ετών. Για το πρωινό πρόγραμμα παρέμβασης ο μέγιστος δυνατός αριθμός ωφελουμένων είναι 12, ενώ για τις ατομικές συνεδρίες (ΑΕ), ο μέγιστος δυνατός αριθμός ωφελουμένων είναι 15.

Ο ετήσιος κύκλος θεραπευτικού προγράμματος για το σύνολο των ωφελουμένων του Κέντρου Ημέρας διαρκεί από Σεπτέμβριο έως και τον Ιούλιο με διακοπές για τις αργίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και τις ημέρες των επίσημων αργιών. Τον Αύγουστο, το Κέντρο Ημέρας παραμένει κλειστό λόγω μειωμένης προσέλευσης ωφελουμένων και  ετήσιων αδειών του προσωπικού.

Ο φορέας διαθέτει σχολικό λεωφορείο, το οποίο λειτουργεί διατομεακά και εξυπηρετεί μόνο τους ωφελούμενους του πρωινού ημερήσιου προγράμματος. Στο σχολικό πρέπει να  υπάρχει συνοδός με εξειδίκευση και εμπειρία στην ειδική αγωγή, που  παραλαμβάνει τα παιδιά και φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά τους.

Η καθημερινή προσέλευση  των παιδιών πραγματοποιείται στις 9:00 και  η αποχώρηση τους γίνεται στη 13:30. Το  θεραπευτικό προσωπικό προσέρχεται στο ΚΗ στις 8.30π.μ για να προετοιμάσει το χώρο, να οργανώσει τις  εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με αυτό που ορίζεται από το εβδομαδιαίο  ή μηνιαίο πρόγραμμα.

Στο εβδομαδιαίο θεραπευτικό πρόγραμμα με συχνότητα 1 φορά/εβδομάδα αντίστοιχα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της θεραπευτικής ιππασίας και θεραπευτικής κολύμβησης. Σε αυτή την περίπτωση το ημερήσιο πρόγραμμα διαφοροποιείται. Η ημέρα καθορίζεται με το εκάστοτε συμφωνητικό που υπογράφεται με το Δημοτικό Κολυμβητήριο και είναι σταθερή. Σχετικά με τα εξωτερικά προγράμματα στην κοινότητα (τα οποία πραγματοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των θεραπευομένων) η ημέρα και ο τόπος (μουσείο, παιδότοπος, βόλτα) καθορίζονται μερικές μέρες νωρίτερα και πραγματοποιείται γραπτή ενημέρωση ή ανακοίνωση στους γονείς.

Το ημερήσιο πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος και  συντάσσεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις θεραπευτικές πράξεις των ωφελουμένων ανά θεραπευτική ώρα (30-45 λεπτά). Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεραπευτικές πράξεις που θα βοηθήσουν τον ωφελούμενο να βελτιώσει τις απαιτούμενες δεξιότητες βάσει του Ετήσιου Ατομικού Θεραπευτικού Πλάνου και ως εκ τούτου των τριμηνιαίων πλάνων συνεδρίας  για το τρέχον θεραπευτικό κύκλο. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραμένει σταθερό για όλο το μήνα και αλλάζει αν συντρέχουν διάφοροι λόγοι (ασθένεια εργαζομένων, έκτακτη άδεια εργαζόμενου, απουσία λόγω ασθένειας ωφελουμένου κ.α. )