Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την άμεση πρόσληψη Εργοθεραπευτή/ας. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Ζητούνται:

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο logosnoos@gmail.com έως 26 Ιουνίου 2020,αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: « Εργοθεραπευτής/α ».