Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα 10/09/2021 στις 14:00 μμ. έληξε η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων για τη θέση του/της διοικητικού υπαλλήλου/γραμματέα για το Κέντρο Ημέρας <<ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ>> της ΑΜΚΕ Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.