Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής και ιδιαίτερα την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).Βασικός αξονας-στόχος αποτελεί η πρόληψη τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο. Οι δρασεις πρόληψης αφορούν την οικογένεια και το παιδί και περιλαμβάνουν:
• Ομιλίες – συζητήσεις και εκπαιδευτικές ημερίδες που αφορούν ζητήματα σχετικά με τις αναπτυξιακές διαταραχές, ζητήματα παιδιατρικής και γενικότερης ιατρικής.
• Διασύνδεση του φορέα με τοπικούς φορείς με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, την διερεύνηση των αναγκών της περιοχής μας, την προληπτική αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη δράσεων για θέματα Ψυχικής Υγείας.
• Κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν, εκτός του προσωπικού, θεραπευόμενοι και οι οικογένειες τους, φορείς της Κοινότητας και φίλοι του Κ.Η.
Επιδίωξη του φορέα μας και του επιστημονικού προσωπικού είναι η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη των διαταραχών ψυχικής υγείας στους όμορους Δήμους του. Το πρόγραμμα ΠΡΟΝΟΗΣΙΣ στοχεύει στη πρώιμη ανίχνευση ήδη αναπτυσσόμενων, όχι ορατών απαραίτητα, δυσκολιών ψυχικής υγείας και ειδικότερα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, ώστε μέσω της πρώιμης παρέμβασης η πρόγνωση να καθίσταται πιο ευνοϊκή.Η πρόληψη μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με ενημέρωση και πληροφόρηση αλλά και με προληπτικό έλεγχο ομάδων «υψηλού κινδύνου». Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα άρτιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης κινητοποιεί και διευρύνει τις γνώσεις γονέων και εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την πρώιμη ανίχνευση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.
Το πρόγραμμα «Προνόησις» ορίζει ως ομάδα-στόχο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που βρίσκονται στους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Περιλαμβάνει την ενημέρωση των Διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, την ενημέρωση των γονέων (παρουσίαση βασικής συμπτωματολογίας, αναπτυξιακά ορόσημα για ανίχνευση άλλων ήπιων δυσκολιών),την υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το προσωπικό και τους γονείς,την χορήγηση ανώνυμων ερωτηματολογίων για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ή και την παρατήρηση στις τάξεις.Η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών με παιδιά που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού λειτουργεί συμπληρωματικά.