Ο Φορέας Επανένταξης με Ψυχοκινητικά Προβλήματα αναζητά 1 ψυχολόγο, 2 κοινωνικούς λειτουργούς , 1 ειδικό παιδαγωγό και ένα επισκέπτη υγείας για μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι θέσεις είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν αναλυτικό βιογραφικό  στο logosnoos@gmail.com μέχρι τις 14 Μαιου 2019.