Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης αφορά παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (2,5 έως 6 ετών) με αναπτυξιακές διαταραχές που παρουσιάζουν δυσλειτουργία σε δεξιότητες λεπτής και αδρής κίνησης, αισθητηριακής αντίληψης, αισθητηριακής ολοκλήρωσης, επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) και κοινωνικές δεξιότητες.  

Ο πρώιμος παιδικός αυτισμός είναι μια  αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση και απόκλιση  της ανάπτυξης σε τρεις βασικούς τομείς:

  • την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές δεξιότητες
  • τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • τη συμπεριφορά (στερεοτυπίες, εμμονές).

Η πρώιμη παρέμβαση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών και διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (διαταραχές του φάσματος του αυτισμού). Ο έγκαιρος εντοπισμός σημείων – ενδείξεων κινδύνου στα μικρά παιδιά, που μπορεί να λειτουργήσει θετικά επιτρέποντας μια κατάλληλη παρέμβαση και μια ευνοϊκή εξέλιξη του παιδιού, χωρίς, όμως, να υπάρξει μια βιαστική κατάταξη του παιδιού σε μια διαγνωστική κατηγορία, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση και μονιμοποίηση παθολογικών καταστάσεων .

Περιεχόμενο προγράμματος

Η πρώιμη παρέμβαση περιλαμβάνει μια σειρά από διεπιστημονικές υπηρεσίες με στόχο να  προωθήσουν την ψυχική υγεία και την ευημερία τους, να ενισχύσουν τις αναδυόμενες ικανότητές τους, να ελαχιστοποιήσουν τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις, να αποκαταστήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπάρχουσες ή αναδυόμενες αναπηρίες, να αποτρέψουν επιδείνωση των δυσκολιών και να προωθήσουν τη γονεϊκή και τη συνολικότερη οικογενειακή λειτουργία. Οι απαραίτητες θεραπευτικές πράξεις για τους ωφελούμενους σε αυτή την ηλικία είναι : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, ειδική διαπαιδαγώγηση εστιασμένη στις γνωστικές διεργασίες, άσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων και προσαρμοσμένη κινητική αγωγή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ψυχοεκπαίδευση και οι συνεδρίες συμβουλευτικής με τους γονείς.

Ο φορέας διαθέτει σχολικό λεωφορείο, το οποίο λειτουργεί διατομεακά και εξυπηρετεί μόνο τους ωφελούμενους του πρωινού ημερήσιου προγράμματος. Στο σχολικό υπάρχει συνοδός με εξειδίκευση και εμπειρία στην ειδική αγωγή, που  παραλαμβάνει τα παιδιά και φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά τους.

Η καθημερινή προσέλευση  των παιδιών πραγματοποιείται στις 9:00 και  η αποχώρηση τους γίνεται στη 13:30.

Το πρόγραμμα ενδεικτικά περιλαμβάνει

Ενδεικτικό Πρωινό Πρόγραμμα

08:30–9:00  Προσέλευση θεραπευομένων και προετοιμασία πρωινού γεύματος, εκπαίδευση ωφελούμενων στις δεξιότητες καθημερινής ζωής (πλύσιμο χεριών, εκμάθηση κανόνων υγιεινής στη τουαλέτα, εκμάθηση τουαλέτας)

Η εκπαίδευση του ελέγχου των σφιγκτήρων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

9:00–10:00 Πρωινό γεύμα στη κουζίνα (δεξιότητες καθημερινής ζωής, χρήση σιτιστικών εργαλείων, κατάλληλη στάση σώματος, διεύρυνση της ποικιλίας των τροφών, θεραπευτική παρέμβαση σε αισθητηριακές δυσκολίες)

10:00-12:15 Ατομικές/ομαδικές συνεδρίες (2 τουλάχιστον συνεδρίες 30λεπτης ή 45λεπτης διάρκειας).Τα ομαδικά προγράμματα περιλαμβάνουν ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, χειροτεχνίες, μαγειρική, μουσικοκινητική αγωγή κ.α. Οι ατομικές συνεδρίες περιλαμβάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και προσαρμοσμένη κινητική αγωγή.

12:15-13:30 Μεσημεριανό γεύμα στη κουζίνα (δεξιότητες καθημερινής ζωής, χρήση σιτιστικών εργαλείων, κατάλληλη στάση σώματος, διεύρυνση της ποικιλίας των τροφών, θεραπευτική παρέμβαση σε αισθητηριακές δυσκολίες).Πραγματοποιείται σε δύο ομοιογενείς ομάδες 30λεπτης διάρκειας κάθε μία.

Επιπρόσθετα θεραπευτικά προγράμματα

Στο εβδομαδιαίο θεραπευτικό πρόγραμμα με συχνότητα 1 φορά/εβδομάδα αντίστοιχα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της θεραπευτικής κολύμβησης.Πραγματοποιούνται επίσης εξωτερικά προγράμματα στην κοινότητα (τα οποία πραγματοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των θεραπευομένων και περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μουσεία,πολιτιστικούς χώρους,παιδότοπο,αθλοπαιδείες,επισκέψεις στην αγορά κτλ).

Διαδικασία εισαγωγής

  • Αίτημα εισαγωγής και προσδιορισμός ραντεβού με τον Υπεύθυνο του προγράμματος
  • Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού
  • Αξιολόγηση του ωφελούμενου για την ένταξη του στο πρόγραμμα