Εκπαίδευση Γονέων ‘ΕφαρμόΖω’

Το πρόγραμμα αφορά γονείς με παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες, θέματα ψυχικής υγείας και έχει ομαδικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αύξηση  της γονικής συνεργασίας και συμμετοχής στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η οικοδόμηση μιας ασφαλούς σχέσης/δεσμού μεταξύ του παιδιού και του γονέα  ασκεί τεράστια επιρροή στο κοινωνικό και συναισθηματικό κομμάτι του παιδιού όπως και στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται η δυναμική του γονέα με το να τους διδάσκει δεξιότητες που τους βοηθούν να επαναπροσδιορίσουν την συμπεριφορά του παιδιού, να διαμορφώσουν τη δική τους συναισθηματική ανταπόκριση/αντίδραση απέναντι στις δυσκολίες του.

Το πρόγραμμα ξεκινά από τον Οκτώβριο  κάθε έτους και  έχει συχνότητα 1 φορά το 15μερο.Οι ομάδες γονέων αποτελούνται απο 5-6 άτομα έκαστη. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον στο 70% του προγράμματος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη δομή του προγράμματος και τη θεματολογία.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς και την διαχείρισης των προβληματικών-δυσλειτουργικών συμπεριφορών.

Δομή συνεδριών :

1η Συνεδρία – Κατανόηση συμπεριφοράς

2η Συνεδρία – Αισθητηριακή Επεξεργασία

3η Συνεδρία –Επικοινωνία και δεξιότητες λόγου και ομιλίας

4η Συνεδρία – Συμβουλές για δεξιότητες καθημερινής ζωής

5η Συνεδρία – Αυτοαπασχόληση στο σπίτι

6 η Συνεδρία – Παιχνίδι και κοινωνικές δεξιότητες

7 η Συνεδρία –Μεταβάσεις και εξωτερικά προγράμματα

Η εκπαίδευση γονέων εφαρμόζεται και ατομικά.Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη ή Σάββατο.

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται με τους γονείς ή τον γονέα/κηδεμόνα ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και ύστερα από αναγνώριση των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας

Ομάδα Στήριξης Αδελφών ‘ΣτηρίΖω’

Δεδομένου ότι τα αδέλφια διαδραματίζουν σημαντικό και μακροπρόθεσμο ρόλο στη ζωή ενός ατόμου με αναπηρία, σχεδιάσαμε μια ομάδα υποστήριξης για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τις ανάγκες τους για ενημέρωση, υποστήριξη και προσοχή. Οι ομάδες υποστήριξής δημιουργούν έναν ιδιαίτερο χρόνο και τόπο για να συνδεθούν τα αδέλφια, να κατανοήσουν καλύτερα τις μοναδικές τους περιστάσεις και, πάνω από ‘όλα, να τους δώσουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μεταξύ των συνομηλίκων τους! Τα αδέρφια θα ωφεληθούν έχοντας έναν τόπο που τους ενθαρρύνει να διερευνήσουν το πλήρες φάσμα των σκέψεων και των συναισθημάτων που μπορεί να βιώσουν κάθε μέρα. Με την ευκαιρία αυτή, θα είναι λιγότερο πιθανό να ενεργήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να αποσυρθούν λόγω φόβων ότι θα επιβαρύνουν τους γονείς τους. Οι ομάδες συγγενών παρέχουν αναπτυξιακά κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση του παιδιού με αναπηρία. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν συνθέτουν τις δικές τους εξηγήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι χειρότερες από την αλήθεια και συχνά συνεπάγονται αυτοπεποίθηση ή φόβο. Δεδομένης της επαρκούς υποστήριξης, οι σχετικές πληροφορίες και το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του αδελφού σε ένα συμπονετικό, διορατικό, πιστό και ανθεκτικό άτομο.

Οι ομάδες στήριξης περιλαμβάνουν παιδιά σχολικής ηλικίας ,οι οποίοι είναι συγγενείς παιδιών με ΔΑΦ.Απευθύνονται στο σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών του Κέντρου Ημέρας και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.