ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», εποπτευόμενη και χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Υγείας, προβαίνει με βάση το άρθρο   3 της υπ’ αριθμόν 63439 απόφασης (ΦΕΚ Β' 2932/25.08.2017 και ΦΕΚ Β’ 7405/23.02.2021) σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Ψυχολόγου/Επιστημονικά Υπευθύνου του Κέντρου Ημέρας «Λόγος Νους», που εξυπηρετεί παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, ηλικίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», εποπτευόμενη και χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Υγείας, προβαίνει με βάση το άρθρο   3 της υπ’ αριθμόν 63439 απόφασης (ΦΕΚ Β' 2932/25.08.2017 και ΦΕΚ Β’ 7405/23.02.2021) σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Ψυχολόγου/Επιστημονικά Υπευθύνου του Κέντρου Ημέρας «Λόγος Νους», που εξυπηρετεί παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, ηλικίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία ενός Ψυχολόγου για την θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής: Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων

Ανοιχτή Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Από μια απλή ανασκόπηση των δημοσιεύσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, χαιρόμαστε για τις προσπάθειες όλων για την καταπολέμηση του στίγματος για τον αυτισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Το Κέντρο Ημέρας Λόγος Νους πραγματοποίησε την Ανοικτή Μέρα για τον Αυτισμό στο χώρο της μονάδας,οπου παρευρέθηκαν γονείς και παιδιά και συμμετείχαν στα εργαστήρια μας.

Go to Top