ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα 10/09/2021 στις 14:00 μμ. έληξε η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων για τη θέση του/της διοικητικού υπαλλήλου/γραμματέα για το Κέντρο Ημέρας <<ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ>> της ΑΜΚΕ Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την άμεση πρόσληψη Εργοθεραπευτή/ας. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ζητούνται: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματος Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Πλήρες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία ενός Ψυχολόγου για την θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής: Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία 1  Εργοθεραπευτή για πλήρη απασχόληση. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  σε ανάλογες μονάδες ψυχοκινητικής αποκατάστασης.Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών Πτυχίο ΤΕΙ και Άδεια Άσκησης Έπαγγέλματος Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Λογοθεραπευτή- Λογοθεραπεύτριας και 1 Εργοθεραπευτή -Εργοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης για τις αντίστοιχες θέσεις. Ζητούνται: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματοςΆριστη γνώση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης,

ΠΡΟΝΟΗΣΙΣ

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής και ιδιαίτερα την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).Βασικός αξονας-στόχος αποτελεί η πρόληψη τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο. Οι δρασεις πρόληψης αφορούν την οικογένεια και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

H Επανένταξη παιδιών με Ψυχοκινητικά προβλήματα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εθελοντές, φοιτητές γυμναστές Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Παιδαγωγικών Σχολών, που επιθυμούν να υποστηρίξουν το θεραπευτικό πρόγραμμα.Αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ψυχικής υγείας και διαφορετικότητας και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την εμπειρία τους σε παρόμοιους χώρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχολούνται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Φορέας Επανένταξης με Ψυχοκινητικά Προβλήματα αναζητά 1 ψυχολόγο, 2 κοινωνικούς λειτουργούς , 1 ειδικό παιδαγωγό και ένα επισκέπτη υγείας για μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι θέσεις είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές)

Go to Top