212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία 1  Εργοθεραπευτή για πλήρη απασχόληση. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  σε ανάλογες μονάδες ψυχοκινητικής αποκατάστασης.Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών Πτυχίο ΤΕΙ και Άδεια Άσκησης Έπαγγέλματος Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Υποβολή υποψηφιοτήτων: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Λογοθεραπευτή- Λογοθεραπεύτριας και 1 Εργοθεραπευτή -Εργοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης για τις αντίστοιχες θέσεις. Ζητούνται: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματοςΆριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Υποβολή υποψηφιοτήτων:

212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε

1709, 2019

ΠΡΟΝΟΗΣΙΣ

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής και ιδιαίτερα την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).Βασικός αξονας-στόχος αποτελεί η πρόληψη τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο. Οι δρασεις πρόληψης αφορούν την οικογένεια και το παιδί και περιλαμβάνουν: • Ομιλίες

1806, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

H Επανένταξη παιδιών με Ψυχοκινητικά προβλήματα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εθελοντές, φοιτητές γυμναστές Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Παιδαγωγικών Σχολών, που επιθυμούν να υποστηρίξουν το θεραπευτικό πρόγραμμα.Αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ψυχικής υγείας και διαφορετικότητας και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την εμπειρία τους σε παρόμοιους χώρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχολούνται 1-2 φορές την εβδομάδα από 1-2 ώρες.

3105, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας