1506, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την άμεση πρόσληψη Εργοθεραπευτή/ας. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ζητούνται: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματοςΆριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσαςΠλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

1506, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία ενός Ψυχολόγου για την θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής: Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων

212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία 1  Εργοθεραπευτή για πλήρη απασχόληση. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  σε ανάλογες μονάδες ψυχοκινητικής αποκατάστασης.Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών Πτυχίο ΤΕΙ και Άδεια Άσκησης Έπαγγέλματος Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Υποβολή υποψηφιοτήτων: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Λογοθεραπευτή- Λογοθεραπεύτριας και 1 Εργοθεραπευτή -Εργοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης για τις αντίστοιχες θέσεις. Ζητούνται: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Άδεια άσκησης επαγγέλματοςΆριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Υποβολή υποψηφιοτήτων:

212, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε

1709, 2019

ΠΡΟΝΟΗΣΙΣ

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής και ιδιαίτερα την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training).Βασικός αξονας-στόχος αποτελεί η πρόληψη τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο. Οι δρασεις πρόληψης αφορούν την οικογένεια και το παιδί και περιλαμβάνουν: • Ομιλίες

Go to Top