1806, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

H Επανένταξη παιδιών με Ψυχοκινητικά προβλήματα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εθελοντές, φοιτητές γυμναστές Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Παιδαγωγικών Σχολών, που επιθυμούν να υποστηρίξουν το θεραπευτικό πρόγραμμα.Αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ψυχικής υγείας και διαφορετικότητας και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την εμπειρία τους σε παρόμοιους χώρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχολούνται 1-2 φορές την εβδομάδα από 1-2 ώρες.

3105, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας

905, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Φορέας Επανένταξης με Ψυχοκινητικά Προβλήματα αναζητά 1 ψυχολόγο, 2 κοινωνικούς λειτουργούς , 1 ειδικό παιδαγωγό και ένα επισκέπτη υγείας για μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι θέσεις είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

404, 2019

Ανοιχτή Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Από μια απλή ανασκόπηση των δημοσιεύσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, χαιρόμαστε για τις προσπάθειες όλων για την καταπολέμηση του στίγματος για τον αυτισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Το Κέντρο Ημέρας Λόγος Νους πραγματοποίησε την Ανοικτή Μέρα για τον Αυτισμό στο χώρο της μονάδας,οπου παρευρέθηκαν γονείς και παιδιά και συμμετείχαν στα εργαστήρια μας. Τα εργαστήρια διαμορφώθηκαν έτσι ώστε οι

1903, 2019

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Αυτισμού

Το Κέντρο Ημέρας Λόγος Νούς σας προσκαλεί στην Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος,η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μετρό Κεραμεικός στις 2 Απριλίου 2019. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά τα επιδημιολογικά δεδομένα του αυτισμού και των συναφών του καταστάσεων και η εθνική αναλογία φτάνει τα 1:88 άτομα.Η εκτρατεία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την καταπολέμηση του στίγματος για

1503, 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

Η έκθεση πεπραγμένων συντάσσεται ετησίως,μετα την ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους,προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των ενεργειών του φορέα.Αποτυπώνει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Μονάδας για το έτος αναφοράς.Αναδεικνύει τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες,τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του φορέα για την επιτεύξη των σκοπών του.Αναφέρει συνοπτικά τις ενέργειες του φορέα για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας.Στη

Go to Top